Aktualna liczba wzorów w sklepie: 465
Docz do nas na facebook-u!

WZORY WG KOLORYSTYKI

POWIADOM O NOWOŚCIACH

KONTAKT

e-mail: immage@immage.pl
tel. 884 032 982

SONDA

Czy szukając obrazu trzymasz się założonego wcześniej rozmiaru i formatu?

Regulamin sklepu internetowego sklep.immage.pl

  §1 Warunki ogólne
 1. Właścicielem witryny immage.pl oraz sklepu internetowego sklep.immage.pl jest firma thinkomatic, Piotr Borys Sikora, os. 700-lecia 4c/9, 44-240 Żory, NIP: 651-107-73-66, tel. 884 032 982, e-mail: immage@immage.pl – zwana w dalszej części umowy immage.pl

 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę sklep.immage.pl

 3. Witryna sklep.immage.pl została zoptymalizowana pod kątem wyświetlania w przeglądarkach Mozilla Firefox (od wersji 3.0), Internet Explorer (od wersji 7.0), Google Chrome (od wersji 2.0)
  §2 Dane osobowe
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę thinkomatic, Piotr Borys, Sikora, os. 700-lecia 4c/9, 44-240 Żory, NIP: 651-107-73-66 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Pobieranie powyższych danych jest konieczne w celu wywiązania się z zamówień Kupujących.

 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie właściciel witryny oraz sklepu internetowego.
  §3 Realizacja zamówień
 1. Ceny podane w sklepie internetowym to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 22%) wyrażone w złotych polskich.

 2. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.

 3. Immage.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli wzbudza ono wątpliwości np. jeśli zamówienie zostało wykonane z błędnymi opcjami realizacyjnymi. W takim przypadku immage.pl będzie kontaktować się z Kupującym w celu korekty zamówienia.

 4. Jeżeli Kupujący nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 7 dni roboczych, to zamówienie nie będzie realizowane.

 5. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 6. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia pod warunkiem braku rozpoczęcia jego realizacji – anulowanie odbyć się musi poprzez kontakt z immage.pl (za pomocą przedstawionych w sklepie kanałów komunikacji) i zatwierdzenie anulowania przez immage.pl.

 7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu wpłaty na konto właściciela sklepu internetowego należności za zamówione obrazy lub telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Standardowo zamówione i wykonane produkty są wysyłane do 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 8. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu obrazu dla klienta wg formularza zamówienia i podanej przez niego specyfikacji podanej w opcjach realizacyjnych; realizacja obejmuje wydruk obrazu na płótnie, zabezpieczenie lakierem, naciągnięcie na ramę, pakowanie oraz wysyłkę.

 9. Wykonany obraz zostanie dostarczony Kupującemu pod ws kazany w formularzu zamówienia adres przez firmę kurierską. Koszt przesyłki to 29 zł w przypadku wcześniejszej wpłaty na konto, 35 zł w przypadku płatności za pobraniem.

 10. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia warunków.

 11. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni (poprzez wpłatę na konto wartości zamówienia lub potwierdzenia telefonicznego) będą anulowane.

 12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Immage.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 14. Zapłata za towar uiszczana jest przedpłatą na konto bankowe immage.pl, otrzymane podczas potwierdzania realizacji zakupu lub poprzez zapłatę za pobraniem - kurierowi dostarczającemu przesyłkę pod adres wskazany w zamówieniu.

 15. Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
  §4 Zwroty i wymiany towaru
 1. immage.pl udostępnia Kupującemu prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni (licząc od daty otrzymania przez Kupującego towaru) - poprzez zwrot towaru (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271, art.10 ust.3 - prawo takie nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.

 2. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania oraz musi być dostarczony do immage.pl w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

 3. Zwracany towar powinien być wysłany na adres podany w § 1 pkt. 1, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, e-mailowym lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie sklepu internetowego.

 4. immage.pl nie odbiera zwrotów przesyłek za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży oraz wcześniejsze poinformowanie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

 5. W przypadku zwrotu towaru Kupujący poda immage.pl numer konta bankowego w celu zwrotu pieniędzy – wpłata przez immage.pl nastąpi w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, na wskazane konto bankowe.

 6. immage.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.
  §5 Gwarancje i reklamacje
 1. Towar sprzedawany w sklepie internetowym jest objęty 12-miesięczną gwarancją immage.pl

 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru paczki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

 3. Reklamacje przesyłek kurierskich zgodnie z regulaminem firmy są składane przez nadawcę, czyli firmę thinkomatic, Piotr Borys Sikora.

 4. W momencie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas dostawy przez firmę kurierską, które wpłynęło na stan paczki, należy złożyć reklamacje bezpośrednio u kuriera spisując odpowiedni protokół uszkodzeń. Kopię protokołu należy dostarczyć do właściciela Sklepu.

 5. W przypadku ewentualnych innych reklamacji należy kontaktować się z immage.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres firmy podany w § 1 pkt. 1 wraz z dowodem zakupu.

 6. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi pieniędzy na wskazane przez Kupującego konto bankowe - w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od uznania reklamacji . Dodatkowo, immage.pl indywidualnie rozważy zwrot Kupującemu kosztów dostarczenia towaru – szczególnie w wyniku ewentualnych błędów ze strony immage.pl.

 7. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego.
  §6 Inne postanowienia
 1. Wszystkie wzory prezentowane w sklepie internetowym immage.pl oraz sklep.immage.pl są chronione prawem autorskim.

 2. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.